янги хаёт

МАКСАД. РЕЖА. ИНТИЗОМ.

ХАЁТ ВА ИШЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШ, МAҚСAДЛAРНИ АМАЛГА ОШИРИШ БУЙИЧА ОНЛАЙН КУРС

Бошланиш: 2020 йил
10 январдан

КУРСГА ЁЗИЛИШ
Хаётингизни янгидан неча марта бошлагансиз?

Бир эслаб куринг, «Эрталаб барвакт уйгонаман», «Югурушни бошлайман», «Инглиз тилини урганаман», «Диета киламан» деб неча марта узингизга суз бергансиз? Лекин ана шу «Янги хаёт» хеч бошланмайди. Бизнинг хаётимиз бир бири билан боглик ходисалардан ва карорлардан иборат. Улар албатта бир бирига таъсир килади. Уз хаётингизни узгартириш учун тизимли, боскичма – боскич харакатлар керак.


Ушбу курс Сизнинг шахсий хаёт йуналишингизни аниклаш, тугри максадлар куйиш, режалаш ва уларга эришишнинг энг якин йулининг танлашда ёрдам беради.

Курсда кераксиз фикрлардан халос бўламиз, айнан ўз орзуларимизни аниқлаймиз, хаётимиз йуналишини танлаймиз, онгли мақсадлар қўямиз, режалашни бошлаймиз ва интизомга қаттий риоя қилиш сирларини урганамиз.
КУРСГА ЁЗИЛИШ
АХРОР ДАВРОНОВ
- Ўнлаб даромадли бизнеслар асосчиси
- Complex med, Alyans MG, Consult M компаниялари рахбари ва бошкарувчиси
- Коучинг ва шахсий менторлик бўйича 5 йилдан ортиқ тажриба

Мен ҳақимда кўпроқ маълумот:
Instagram
Facebook
Telegram

Нега мен?
1. Мураккаб масалаларни содда тилда тушунтираман
2. Шахсий тажрибам ва натижаларим билан мисол кўрсата оламан
3. Aгарда, курс Сизга ёқмаса, пулингизни 100% қайтарамиз
АХРОР ДАВРОНОВ
Тадбиркор
- Ўнлаб даромадли бизнеслар асосчиси
- Complex med, Alyans MG, Consult M компаниялари рахбари ва бошкарувчиси
- Коучинг ва шахсий менторлик бўйича 5 йилдан ортиқ тажриба

Instagram
Facebook
Telegram

Нега мен?
1. Мураккаб масалаларни содда тилда тушунтираман
2. Шахсий тажрибам ва натижаларим билан мисол кўрсата оламан
3. Aгарда, курс Сизга ёқмаса, пулингизни 100% қайтарамиз
КУРС ДАСТУРИ

Хар хафта 2-3 тадан дарслар, қўшимча материаллар, курс давомида фойдаланиладиган китоблар ва фильмлар рўйхати
Курс давомийлиги - 16 та блокдан иборат 2 ойлик курс, курсларнинг хар ойини алохида ўтиш мумкин
Мақсадга биргаликда эришиш учун, ўзингиз каби интилувчан иштирокчилардан иборат гурух.

ҲAЁТНИ БИРОЗ ПAУЗAГA ҚЎЙИБ, ҚАЁҚҚА ҚАРАБ ХАРАКАТЛАНАЁТГАНИМИЗНИ АНИҚЛАЙМИЗ
- ИЧКИ "ПЕРЕЗАГРУЗКА"
- ФИКРЛАРНИ ТАРТИБЛАЙМИЗ, ТОЗАЛАЙМИЗ, ЖОЙ-ЖОЙИГА ҚЎЯМИЗ


Кайси саволлар устида ишлаймиз?
- Харакатланишимга нима тускинлик киляпти?
- Тўхтатувчи ва секинлаштиривчи факторлар нима?
- Инсонларнинг психологик, аклий ва жисмоний пастга кетиши сабаби нима?
- Ички дискомфорт ва блоклар нима?

- Шахсий хаёт траекториясини аниқлаш
- Шахсият чегарасини аниклаймиз.
- Ички компас
- Тартибли максадлар куйиш.

Куйидаги саволларга жавоб топамиз:
- Биринчи бўлиб нима устида ишлаш керак?
- Ўзимизни келажакда қандай кўрамиз?
- Қандай қилиб, хаёт паст баландликлари ортида ўз максад ва орзуларимизни кўра оламиз?
- Мақсад қўйишда нимага суянамиз?
РЕЖА ВА ИНТИЗОМ
- ХАЁТИМИЗ СЦЕНАРИЙСИ
- ҲAРAКAТЛAР AЛГОРИТМИ
- ҚИСҚА ВАҚТ ИЧИДА КЎП ИШЛАРНИ БАЖАРИШ СИРЛАРИ
- ЯЛҚОВЛИКДАН ХАЛОС БЎЛИШ
- ИНТИЗОМ
- ИШЛАРНИ КЕЙИНГА ҚОЛДИРМАСЛИК
ЎҚИШ ҚAНДAЙ ТAРТИБДA ЎТAДИ?
1
ВИДЕО ДАРСЛАР + ҚЎШИМЧА МАТЕРИАЛЛАР
ХАР ХАФТА 2-3 ТА ВИДЕО ДАРСЛАРНИ КЎРИБ, МАХСУС ВАЗИФАЛАРНИ БАЖАРСАНГИЗ БЎЛДИ. БУНГА ТАХМИНАН
1 СОАТ ВАҚТ КЕТАДИ
2
ЎЗАРО ЁРДАМ ГУРУХИ
МАХСУС ЧАТ, БУ ЕРДА УЙ ВАЗИФАЛАР, УЛАРНИ БАЖАРИШ ВА БОШКА САВОЛЛАР БЎЙИЧА ҚИЗИҚАРЛИ СУХБАТЛАР БЎЛАДИ
3
АХРОР БИЛАН ТЕЛЕФОНДА ГАПЛАШИШ ЁКИ ШАХСИЙ УЧРАШУВ
ХАФТА НАТИЖАЛАРИ ВА САВОЛЛАРГА ЖАВОБ, ЯНГИ ҒОЯ ВА ФИКРЛАР
Сўровнома
Иштирок этиш учун куйидагиларни тулдиринг
АЛОҚА УЧУН:
+998(99) 999-90-22
ХАЁТИНГИЗНИ ЯНГИДАН БОШЛАНГ
КУН
СОАТ
ДАҚИҚА
СОНИЯ